KERKDIENSTEN Zondag s 8.30 10.00 S16.00 s 8.00 3.00 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag: 3.00 Vrijdag 8.00 Zaterdag :14.00 19.00 H.Mis maande!.-Martian Classens Hoogmis maandd. Gertr. v.Ri jswi jck-v.d.Ven Hoogmis uit dankzegging. H.Mis Wilhelmus Claessens en echtgenotes. Hoogmis St. Pastoor Gerards en ouders. Hoogmis St. Petronella Hermanus en O.Rongen leesmis Plechtige huwelijksmis bruidspaar Denissen- Willems. Hoogmis Hub. Peters en Elis. Peters-Hermans DIENSTEN MISDIENAARS Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag: 8.00 8.30 10.00 116.00 8.00 8.00 Oos Kusters-0.Schepers R.V.Rhee-G.Jacobs H.en G.Daessen P. en E. Nellen H.Baltussen-R.Dirks W.Gommans-G.^acobs Dos Nelissen-GJanssen Vrijdag 8.00 Zaterdag :14.0QG.3acobs-H.Janssen 19.00 B.Maas-GVoesten -ZONDAG 16 SEPTEMBER BEDEVAART NAAR' O.L.VROUW BILJART-NIEUWS ■-■■■> Programma persoonlijke competitie Aklasse zaterdag 8 a sept. 1.Fr.Versteegen 2.3 v.Heesch 3.L.Ewals 4.3Joosten TE 00STRUM D.Willemssen HVerheyen H.Claessens -3 .Speycken MEIS3E5GILDE 0IRL0 De vakantie is weer achter de Clubbijeenkomsten s Rakkertjes zaterdag 8 sept. Smurfjes dinsdag 1£ sept. Wespennest dinsdag 18 sept. Duveltjes u)oensdag19 sept» rug. We beginnen weer om 2 uur om 7 uur om half acht om 7 uur WELPENNIEUWS A.s. dinsdag is er om half 7 weer horde* De leidsters EN TOT SLOT DENK AAN HET INSTUREN URN C0PIE s VOOR DINSDAGAVOND 8 uur. Tot de volgende week. -n

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1973 | | pagina 4