MEDEDELINGEN FANFARE-DRUMBAND Afscheid s Afgelopen maandag nam Sjang Classens afscheid van de fanfare» Vanaf de oprichting (1927) was hij 'n trouw lid en hij heeft - hij was o,a, 12 jaar. secretaris - ontzettend veel verdiensten verleend. Ook buiten fanfare en drumband mag hij als voorbeeld gesteld worden aan de jeugd; 'een ver enigingsman in hart en ziel. Het bestuur van "0ns Genoegen" meent er goed aan gedaan te hebben Sjang bij zijn vertrek het erelidmaatschap aan te bieden. Sjang, bedankt voor alles en nog veel geluk samen met je vrouw, in Oirlo of Venray, Afgelopen 'z oïï3 a g~~ vs r z orgcie~~o n z e drumband een geslaagd concert tijdens ft Bondsaoncours te Horst, Minder geweldig was 't optreden van de speaker, Waarom al die bombarie; op deze ma nier verlies je de sympathie bij Tt publiek, terwijl juist *t tegendeel de bedoeling van de speaker was! Fanfare-feesten 1 Onze leden dienen er rekenigg mee. te houden, dat op hen een beroep gedaan wordt vóór, tijdens en direct na de feesten. Houd de boot niet af, maar zet je nog eens voor 100% in. Tenslotte wordt de totale vereniging er hopelijk beter van, En dat is nodig, want er zijn veel verlangens ten aanzien van instrumenten (vernieuwing, uitbreiding maar dat is niet mogelijk met !n lege pot» Laat niet anderen voor jou werken, doe het zelf! Contributie Nog altijd zijn er leden en -leerlingen, die contribute en/of schoolgeld niet betaald hebben. Dringend verzoek om dit snel te doen. Agenda s Vertrek 7 uur. Optreden half 9, Vrijdag 12 okt,. CONCERT FAN.F.A.RE TE HORST-AMERICA,.. We komen hier nader op terug. Het bestuur - PRACHTIGE 4c PLAATS VOOR 0IRL0SE ZESKAMPPLOEG Proficiat spelers en speelsters voor deze prestatie II! 'Vrijdag 15 sept, PEELÏOERNOOI te Vl.ierden (Deurne), 4

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1973 | | pagina 2