Üirlo's Nieuwsblad jrg 4 nr 40 Redactieadres s Ger.trudiss.traat 1 tel*, 680 Copie binnen voor dinsdagavond 20.00 uur 6 qp.pt., '73H Op donderdag 13 september is onze eerste vergadering in het nieuwe seizoen. Op deze avond zal de Drs. Bistervels bij velen onder U bekend - spreken over het onderwerp "WAT MOET EEN VROUW WETEN OVER ERFRECHT, SOCIALE 613STAND, FINANCIËLE REGELING KINDEREN, STUDIEBEURS ETC." Verder zal het jaar- en kasverslag voorgelezen worden. Deze avond wordt gehouden in Zaal Rongen. Aanvang half acht. Hieronder plaatsen we ons. nieuw winterprogramma Spreker Drs. Bistervels Moederavond. Om 7 uur H.Mis, daarna demonstratie zuidvruchten en cultureel programma. - Dropping en kienen MevrDrs. van Zijl-Tuurlings (apoth.) zal spreken over invloed van medicijnen op de psyche van de mens. Feestavond Bestuursverkiezing en demonstratie Uitwisseling met Overloon. Spelenderwijs iets leren. Bespreking nieuw winterprogramma en kienen. CURSUSSEN s (kringverband) xx Sociale scholingscursus xx Eenvoudig Engels xx Thuisraken in gemeentezaken xx Agrarische huishoudelijke vormingscursus. xx Sport en spel. Wij wensen U leerzame en prettige avondentoe. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom in onze vereniging. De cursus fijne handenarbeid yegint op donderdagavond 20 septAanvang half acht in !t Jeugdhuis. Geïnteresseerden kunnen zich nog opgeven, maar wel spoedig» Het bestuur CARNAVALSVERENIGING A.s. dinsdag 11 sept. bijeenkomst wan bestuur en alle leden om half negen bij Marjacq. 13 sept. 4 okt. 18 okt. 15 mov. 13 dec. 10 jan. 22 jan. 14 febr. maart PROGRAMMA L.V. B

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1973 | | pagina 1