Oirlo's Nieuwsblad jrg 4 nr 37 Red actie adres.GentnudlsstrV. 1 t e 1.6 8 0 gnnie binnqn, \/66r a .s. woensd 1 ?imr Misschien heeft U al gehoord, dat op 5 september - bij gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van koningin 3uiia- na - in 1/enray een zeskamp wordt gehouden. Aan déze zeskamp nemen diverse teams uit de gemeente l/enray deel. Onder deze teams bevindt zich - uiteraard - ook OIRLO, Een 15-tal jongens en meisjes zijn al enkele weken in de weef om zich conditioneel en spel-technisch op dit gebeuren voor te bereiden. Het zeskampteam vanr0irlo mag zich gelukkig prijzen, dat het gebruik mag maken van.het sportpark en de grote loods van Linskens, dit laatste mede dankzij medewerking van Boerenbond/Landbouwbelang, Hierover vanuit deze plaats nu reeds onze dank, De spelen voor de Oranje-zeskamp zijn in grote lijnen zo juist bekend. Hierover een volgend keer meer. De Oirlose zeskampleden hebben de handen uit de mouwen gestoken en zelf de spelbenodigdheden zo goed mogelijk nage bootst, Immers financiëlemiddelen waren er niet. De Oranje-zeskamp vindt plaats op 5 sept, op-de Grote Markt in Venray, Omdat hier eigenlijk niet voldoende toeschou wers plaats kunnen nemen, wordt er een tribune bijgebouwd. Voor'-cleze tribune (zitplaatsen) moet men een toegangsprijs van ƒ1,50 betaleg. Dit om de kosten van de tribune gedeeltelijk te dekken,. Wil men dus zeker zijn van een plaats met het nodige zicht, dan wordt aanbevolen om van deze mogelijkheid gebruik te maken,.Er is echter een beperkt aantal staanplaatsen langs het speelveld, die gratis zijn, V/oor kaartjes kunt U terecht bij Bakkerij van Rhee. TRIM U FITTRIM U FIT... Nu'de vakanties weer zo ongeveer voorbij zijn, wordt het hoog tijd, dat we weer wat aan onze conditie gaan doen, WOENSDAGAVOND 22 AUG. OM HALF 9 gaan we weer van start. Start plaats tegenover de kerk, Wsebeginnen in eên rustig tempo, zodat iedereen het kan "bijbenen". Een prachtgelegenheid voor al diegenen, die al lang van plan waren mee te doen, maar dit nog steeds niet gedaan hebben* De trimmers van het vorige sei zoen komen natuurlijk so wie so. Dus tot woensdagavond half negen. pe trimmers 17 ai|q1973 T KRENTJE ORANJE -ZESKAM V 4 i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1973 | | pagina 1