Oirlo's Nieuwsblad j r g 4 nr 36 10 augustus 1973 Redactieadres! Gertrudisstr1 tel.680 Copie binnen vóór a„s. woensdag 12 uur AAf'1 nE LEDEN WAN OE L V 0 D tie willen nog even terugkomen op de cursus "Beter bewegen". Deze begint op maan dagmiddag 20 aug, van half twee tot kwart voor drie in. 't Deugdhuis,, Daar in het vorige seizoen venl vraag .was naar Hnze cursus, hebben we. deze aangevraagd en nu blijven de opgaven achterwege, Voor sommige leden is de namiddag moeilijk om zich vrij te maken, maar wij moeten ook rekening houden met de leraar, die zijn uren toch al overbezet heeft. Heeft U nog kleine kinderen thuis, breng ze gerust mee. Dit wordt op andere plaatsen al langer met'succes gedaan. Het jeugdhuis is groot genoeg. Geeft U zo spoedig mogelijk op. Het zou jammer zijn,'als we deze cursus zouden moeten laten vallen, Het bestuur AGENDA WEEKEND-DIENST HUISARTSEN van vrijdagnacht 12 uur tot zaterdagnacht 12 uur DR, CORVER Dostsingel 6 tel. 1393 van zaterdagnacht 12 uur tot zondagnacht 2 uur DR, LANKl/ELD Langstraat 76 tel, 3558 KERKDIENSTEN EN DIENSTEN MEBDIE NAARS Zondag s8,30 H.Mis int, v,D, R,v,Rhee-G,3acobs) 10,00 Hoogmis Dos, Thielen, Anna Voesten en kinderen (lLl,Nelissen-LcGommans) Maanoag 8,00 H.Mis (Dos Nelissen-E.Nelllen) Dinsdag 8,00 H,Mis HBaltissen-WGommans Woensdag MARIA TEN HEMELOPNEMING 19.00 Hoogmis maandd.' S.- Claessens'(Dos Kusters-DcSchepers) Donderdag 14,30 Huwelijksmis bruidspaar Deuken-Achten P,Drabbels-HDanssen) Vrijdag 11,15 Schoolmis begin schooljaar (R,Direks-ENellen) Zaterdagi5.00 Huwelijksmis bruidspaar Ambrosius-Direks (GDacobs-Dos Kusters) 19,00 H.Mis B,Maas-GVoesten) DE REDACTIE FELICITEERT De redactie feliciteert het bruidspaar Deucken-Achten, dat a.s. donderdag in het huwelijk treedt. Een plezierige dag toegewenst en veel woongenot in de Moderato straat 3 in 't Brukske, BILDARTEN...BILDARTEN STANDEN PERSB0NLIDKE COMPETITIE A'-groep l ileds tr Pnt Gem, "B-groep Wedstr, Pnt Gem, HVerheyen 4 8 5,32 P.Steeghs 3 6 1 ,34 L,Ewals 3 2 2,68 K ,S teeghs 3 '2 1,22 DDoosten 4 2 2,43 PfcSmits 2 2 1 01 H Classens 4 0 2,18 D.Kusters 3 2 1,01 Doh. Classens4 4 1,98 ,3% Steeghs 1 - 0 0:, 94 Dv.Heesch 3 6 1,91 Fr, Smits 3 4 D, Speycken 3 4 1 ,82 Th.Willemsen 3 2 0,75 A.Willemsen 3 4 1 ,63 W,Steeghs 2 2 0,35 Fr, Verstegen4 2 1 ,42 GEACHIE BILDARTLIEF,HEBBERS. Indien U interesse heeft in de biljartsportdan kunt U zich opgeven bij L,Ewals, Past, Gerardsstr. 1A tel, 565. Verder is het de bedoeling, dat we ook een vetera- nenteam oprichten. Als er ook jeugdliefhebbersdie kunnen zich ook opgeven bij L,Ewals, H,Verte/en, of D»v,Heesch, Wilt U zo vriendelijk zijn om U voor 15 augustus op te geven i.v,m, de nieuwe competitie. Voor verdere inlichtingen kunt U bij het bestuur terecht. Ook donateurs zijn van harte welkom. Het bestuur PROGRAMMA PERSG0NL. CCMP. i Vrijdag 10 aug„ Aklasse HClassens-D.Speycken HVerheyen-D.Willemsen B,v,Heesch-Doh,Claessens L.Ewals -Fr. Verstegen Vrij DfiDoosten Zat» 11 aug. Bklasse W,Steeghs P.Smits K„Steeghs W ,Steeghs P.Steeghs -D .Steeghs -th .Willems'eh -D .Steeghs -D .Kusters -Fr, Smits Beide avonden aanvang 20,oo u O CD CD KRENTJE k - r...

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1973 | | pagina 1