'7^ LSDf\j I lp Cirlo's Nieuwsblad jrg 4 nr, 32 i\ 1 \LV iRedactieadrGertrudisstr-.-1 tel. 680 29 juni 1973 Copie inleveren vtftfr woensd. 18 juli VAKANTIE De leerlingen van de kleuterschool hebben vakantie vanaf vrij dag 29 juni tot en met 12 aug. De basisschool van 2 juli tot en met 12 augustus. Maandag 13 aug. beginnen beide scholen aan ft nieuwe schooljaar Aan kinderen en ouders ALLEMAAL «N FI3NE VAKANTIE. Personeel kleuter- en basisschool KINDERKOOR IN DE VAKANTIE Het kinderkoor zal tijdens de vakantie de volgende zaterdag avondmissen aerzorgen s - zaterda'g 7 juli zaterdagZt juli* zaterdag 4 augustus. De jongens en meisjes worden gevraagd zoveel mogelijk in die missen aanwezig te zijn, ook al "zal-dat soms iets moeilijker zijn. Duist omdat er steeds wel"kinderen op vakantie e.d. zijn, vragen we de anderen te komen. De 6e klassersvragen we behal ve op bovenstaande zaterdagen ook te komen zingen op 18 augus tus -en 1 september. Daarna zullen de' jongeren jullie gaan ver vangen. - MEDEDELINGEN FANFARE EN L RUMBAND Na het drukke programma in de eerste helft' van.dit jaar zyllsn de activiteiten van-onze vereniging voor een maand "plat" gaan. Wij wensen onze leden een aangename vakantie toe en hopen U al lèn nadien weer gezond .en vol goede moed terug te zien. De eerstvolgende repetities s - drumband s vrijdag 3 augustus - fanfare s maandag 6 augustus. Indien onverhoopt nodig zullen wij U schriftelijk ('t Krantje of circulaire) berichten. Nogmaals prettige vakantie. Het bestuur i... A.S. ZATERDAG 30 ZJUNI QM 19.00 UUR THEMA Jongerencliensi HET DOOPSEL

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1973 | | pagina 1