•)-]- 1/r~) rr l\ I //-" Cirlo's Nieuwsblad jrg 4 nr 31 t\ d. I V L- Redactieadres: Gertrudisstr.1 tel.680 Copie binnen v<56r a.s. woensd. 12 uur 22 juni 1973 K K^_^_3_._L_.__-_N_I_E_U_U_S_ A.S DONDERDAG 21 OUNI IS ER SPEURTOCHT. WILLEN DULL IE ERVOOR ZORGEN, DAT 3E Ofl KWART O.VER ZEVEN AAN HET 3EUGDHUIS BENT. ZORG, DAT 3E FIETS GOED IN ORDE IS. BRENG EEN PEN CF POTLOOD NEE BID SLECHT WEER GAAT HET NIET DOOR. HET BESTUUR NEDEDELINGEN FANFARE-DRUNBAND Agenda zaterdag 23 juni "Groep van 10", drumbandfestival voer korpsen uit deze regio te Nerselo.Aanvang18OOu Vertrek kwart over 5 bij het Gemeenschapshuis.. Sacramentsprocessie 10*30 u. Drumband vertrek naar Bergen om half drie. maandag 25 juni Laatste repetitie fanfare voor de vakantie. ATTENTIE De repetitieavonden voor de drumband zijn geuij- zigd en wel als volgt —leden trommelkorps dinsd. en vrijd. om 8 uur -leerlingen s 's zondags om 10.00 uur dinsdag van half 8 tot 8 uur. VAKANTIE Net ingang van 1 juli a..s. hebben fanfare en drum band vakantie t/m 31 juli. DE OUDERS V_A_ND_E^i=k=Ë=l== A.S. WOENSDAG 27 OUNI IS ER OUDERAVOND OVER HET KANP. WE BEGINNEN ON HALF 8 IN HET OEUGDHUIS. WE VERZOEKEN U VRIEN DELIJK HET KANPGELD (ƒ25,-) NEE TE BRENGEN, TFVENS NOG EEN VERZEKERINGSBRIEF3EBIO VOORBAAT DANK. GROETJES..DE LEIDSTERS zondag 24 juni Deelname fanfare en drurfibartd §an i\ A N O

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1973 | | pagina 1