I i\ I \lI \1 Is^/LRedactieadres: Gertrudisstraat 1 Cepie binnen vóór a,s. woensdag 1 juni 1973 12 uur" jiP£rJïsii£hj;i£g_"£i£l£-JIa£t'£n£a£" Oirlo 29 mei 1973 L.S. Melen van U zullen j.i. zondag met ons bij de officiële opening van het sportpark "Heesakker" gedacht hebben: Gelukkig dat het zover is. Inderdaad, het bestuur van de sportstichting Üirlo - Cas- tenray is bl|j en dankbaar voor datgene, wat door onderlinge samenwerking is gerealiseerd. Diverse vrijwilligers hebben vele uren belangeloos hun inzet getoond bij het tot stand brengen van deze prachtige accomodatie. Het bestuur heeft gemeend voor al deze vrijwilligers iets te moeten doen. Het werk wat verricht is, kan uiteraard op geen enkele manier vergoed worden. liJij nodigen die vrijwilligers dan bij deze, met echtgenote/ verloofde uit voor een gezellige avond op woensdag 6 juni a.s. om 8.00 uur in Zaal Rongen te Oirlo Naast enkele consumpties en wat hartige hapjes, welke worden aangeboden, zal een orkestje zorgen voor de juiste stemming, waarbij tevens een dansje kan worden gemaakt. We hopen U op deze wijze iets van dankbaarheid te mogen tonen. Gaarne zien we U dan ook a.s, woensdag 6 juni in Zaal Rongen aanwezig en wensen U bij voorbaat een prettige avond Namens bestuur sportstichting Girlo-Castenray M.H, v.d. Sterren voorzitter 0. Ru11ansecretaris Welpennieuwsa.s. dinsdag is er om 6 uur horde!!! "T l/RFMT IF" üi^lo's Nieuwsblad jrg.4 nr.28 iWiiuUM»"

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1973 | | pagina 1