^~7~* IS A I ~TT IF-" Oirlofs Nieuwsblad jrg 4 nr. 26 l\ lZ. I V 1 Redactieadres Gertrudisstr.1 18 mei 1973 Copie binnen vó<5r a.s. woensdag 12u 2I§-Al.|P^tI=W||R=lhTERNATI0NAAL □p verzoek van Ennigloh (Osnabrück) speelt ons A1-elftal a.s. zaterdag 19 mei een wedstrijd tegen deze Duit se ploeg, lüanneer deze wedstrijd precies begint, is niet te zeggen. Wel staat vast, dat spelers en.leiders van deze ver eniging omstreeks 11 uur in Oirlo arriveert, waarna een be groeting plaatsvindt,- waarbij alle A-jeugdleden aanwezig zul len zijn, Na een gezamenlijke koffietafel zal -er nog eea samenzijn volgen, tot de voetbalwedstrijd aanvangt. Dit zal omstreeks 4 uur zijn. 9 f"';. Wij hopen, dat veel Oirlose supporters naar deze weostrijd zullen komen kijken om de toekomstige senio ren aan het werk te zien, - Na deze wedstrijd zullen de Duitse jongens te gact zijn bij de DIS-jeugdleden. Ieder jeugdlid neemt een Duitse gast mee naar huis. Later op de^ avond volgt dan nog een gezellig samenzijn in Bar Marjacq, waarna de gasten weer met dezelfde jongens meega^an voor de nachtrust Zondags na de middag zullen de Duitse gasten dan afscheid nemen van de Dirlose jongens tot 28 en 29 juli. Dat week-end §aat de DIS A-jeugd voor een tegenbezoek naar Osnabrück AFSCHEIDSBRIEF WAN PATER CLASSENS Beste dorpsgenoten, Langs deze weg neem ik vast afscheid van U allen. Dinsdag 22 mei ga ik w.eèr terug naar mijn parochianen op F lores (Indo nesië). Gelukkig! Had graag wat eerder willen gaan, maar heb me laten overhalen om nog ^e wachten tot 22 mei, omdat ik dan met de goedkopere Singapore-Airlines kan vliegen. Mijn oprechte dank voor Uw meeleven en voor Uw gel delijke bijdrage. De collecte van 29 april heeft ƒ756,- op geleverd. Dit bedrag zal ik, zoals U weet, besteden aan ont wikkelingswerk in mijn parochie. U weet zo ongeveer op wel DAS /Af ONTVANGT DUITSE GASTEN mli I M|m mI - 9B~~—

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1973 | | pagina 1