BIO GELEGENHEID VAN HET 25-3ARIC JUBILEUH VAN KONINGIN JULIANA. Het Oranje-Comité Venray heeft besloten b.g.v. de.Konin- ginnefeesten op woensdag 5 septemberaseen Zeskamp-wedstrijd te organiseren op de Grote Harkt te Venray. Deze wedstrijd zal gehouden worden tussen ploegen, welke uit de verschillende kerk dorpen en wijken zijn geformeerd. Bij de Contactcommissie Oirlo is ook het verzoek gekomen tot medewerking aan deze wedstrijd. In principe heeft deze besloten de volledige medewerking te willen verlenen om als Oirlo goed voor de dag te komen. De leiding van de te formeren ploeg komt in handen van Dhr. Hans Bos, Gertrudisstraat met medewerking van Dhr. Leo Clephas, Ger- trudisstraat. Eerstgenoemde is lid geweest van de Zeskampploeg Venray en Leo Clephas staat op sportgebied ook zijn mannetje,, Om nu te komen tot de formatie van een ploeg uit Oirlo, verzoeken we de jongeren, welke voor bovenstaande wedstrijd belangstelling heb ben, zich zo spoedig mogelijk op te geven. v - Hinimumleeftijdwelke wordt vereist, is 16 jaar. De wed- strijdploeg zal bestaan uit 8 jongens en 4 meisjes met enkele reserves. - Diegenen, welke graag in deze ploeg willen uitkomen, kun nen zich opgeven bij 0. Rutten, Gertrudisstraat 8 tel. 527, doch liefst zo spoedig mogelijk. Voor 3 mei a.s. moeten we weten of ook Oirlo aan dit leuke sportgebeuren kan deelnemen. HAAST U .....DE TIOD DRINGT!!!.!..!.!! WELPENNIEUWS A.s. dinsdag om 6 uur horde. A.S. ZATERDAG 28 APRIL AANVANG 19.00 UUR i J/ 1/ A") flTIK ~T~ Oirlo s Njeuwsblad jrg. 4 nr. 23 i\f\L/V I^J l— Redactieadres: Gertrudisstr1 tel. 680 27 april 1973Copie binnen \j66t a.s. woensd. 12 uur THEHA tegenstellingen ZESKAMP-WEDSTRIJD

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1973 | | pagina 1