5"Tr~ LS rZ) ET l\ I J~ ET OirloT.s Nieuwsblad jrg 4 nr. 22 I r\ I V A. 7/ RedactieadrGertrudisstraat 1 tel. 680 13 april 1973 Copie binnen vóór a.s. woensd. 12 uur Ter bestrijding van de onkosten voor de heemtuin (gelegen achter het gemeenschapshuis) zal de schooljeugd met leerkrachten en initiatiefnemers een aktie houden Daartoe worden huis aan huis bestellijsten bezorgd, welke de kopers zelf invullen, naargelang ze planten wensen. Op deze lijst staan de soorten planten, alsook de prijs per stuk. Hoe de lijst moet worden ingevuld zal duidelijk worden aangegeven Het is de bedoeling, dat de kopers vooraf betalen, eodat de bezorging (begin mei!) vlot verloopt* Zou U op do dag van bezorging niet thuis zijn, dan worden de planten achter Uw huis gezet. Bent U ontevreden over de geleverdeplantondan ontvangt U Uw geld terug en wij uiteraard de planten. De prijzen van de plantjes zijn dermate laag, dat U zich beslist'niet bekocht zult voelen; op de meeste plaatsen zullen de prijzen hoger liggen. Daar komt bij, dat U Uw plan ten thuis bezorgd krijgt, zodat U ze alleen nog maar in Uw tuin behoeft te poten, Kopers van buiten Oirlo (familieleden e.d.) moeten een adres in Oirlo opgeven, waar wij de bestelling afleveren. De bestellijsten worden vandaag of morgen bezorgd en opgehaald vóór vrijdag 20 april. Na deze datum moet U de bestelling zelf bezorgen op school. Meerdere bestellijsten zijn verkrijgbaar op school. Als de plantjes worden bezorgd is Uw bostellijst daarbij, zodat U gelegenheid hebt een en ander te controleren, Uij hopen, dat met het bovenstaande U de gang van zaken duide lijk ise Basisschool Maria U HOORT ER MEER VAN i PLANTENAKTIE HEEMTUIN M 3ZI - MM M- «M M* ■19 mei MISS AFRIKA DAG

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1973 | | pagina 1