De redactie kwam' te horen, dat Opa Stevens, wonen de op .do Zandhoek, a.s. maandag 26 febr. 90 jaar wordt. Dat von den wij een mooie gelegenheid om Opa Stevens thuis eens op te zoeken. Een 90-jarige Oirlonaarnog ontzettend levenslustig en vitaal. Er kwam een gezellig gesprek tot stand en we laten Opa Stevens zelf graag aan het woord. ^.GEZONDHEID "P-lijn gezondheid, dat gaat wel. Voor mijn leeftijd ben ik wel fit ja. Ik knutsel nog de hele dagj in de winter niet zo veel, maar 's zomers wel op het land vooral. Voor mijn gevoel ben ik nog dezelfde als toen ik 80 jaar was. Ik voel me nog steeds guzond, alleen hoor ik niet goed meer,'1 V00R_0NDERWI3ZER==GEITyDEERD "Ik ben in Leunen geboren op Takken-Friet zijn plats. Toen ik 6 jaar was, kwam ik naar Oirlo. Hier op school heb ik les gehad van meester de Ponti. Er waren toen 2 onderwijzers. Ik heb ook voor onderwijzer gestudeerd. Maar ik moest toen voor mijn nummer in militaire dienst. Dat beviel me zo uitstekend als soldaat, dat ik zelf in die tussentijd voor 4 maanden heb bij getekend.. Na 16 maanden dienst kwam ik naar huis, hoewel ik graag 'daar gebleven was. De beste tijd in mijn leven heb ik als soldaat, gehad. Na mijn diensttijd ben ik boer geworden. Trou wens, ik heb vaak gezegd naderhand Ik zocht niet met do jon gens te vechten als ik onderwijzer was geworden." EEN_ECHIE__0^RL0NAAR "Oirlo is veel veranderd, vooral het aantal huizen^wat erbij gebouwd is. Iemand heeft vroeger eens gezegd «"Als je Oirlo binnenkomt', den ben je eral uit"Iedeieen kende 0 kaar vroeger. Nu nog alleen van aanzien. De saamhorigheid is een beetje weg. Vroeger hadden de mensen elkaar echt nodig, In de verenigingen heb ik nogal wat functies ge a 1e secretaris van de Oonge Boeren, verder secretaris van de N l/DCTKIT ICT Oirlo's Nieuwsblad jrg 4 nr 15 I i\ l\ L_ In IOuL Redactieadres: Ger trudisstr 1 tel.680 23 februari 1973Copies binnen v6(5r a.s. woensd. 12 u OUDSTE INUJONER VAN OIRLO OPA STEVENS 90 JAAR

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1973 | | pagina 1