Oirlo's Nieuesblad jrg 4 nr 12 RedactieadrGertrudisstr1 tel 680 Copie binnen \j66t a0s. woensd.12u 2 februari 1973 Dankzij de deskundigheit van ut verloskundig perse- nieël heb ik zöndagaovund zender klierscheure ut lèvuslicht meu- gen anschouujenUt was vur mej en biezonder groet genoege um zo- veul belangstellender, rond ut kraambed te meuge begroete. Mar ok de manier, woiop iedereen mitlefde tijdens en nao de bevalling was grandieoos. Ut het mej dan ok de steun en ut zelfvertrouwen ge geven die nujdig zien om de kommende carneval mit optiemismo tegemoet te zien. Mar wat dat betreftjieb ik hielmol gen zurge gehad. Carneval viere zit de mök en mökking ien ut bloed. Dur de steun van. bestuur, vorst Thei, Kaod van Elf, en Mökkepliesie weit mien taak drastisch verlicht. Mar toch blieft er wel en zwaore taak last op mien schouders ruste. Die last zal pas weg valle, als alle vurbals mit tenslotte as hoog tepunt de carnevalsdaag ien ieders oêge ien ieders opzicht ge I NVANG ALLEN I0K WELKOM THEMA Spurriemökke en Spurriernökkinne '7~ KRENTJE JONGERENMIS schepping me/ns \in A R N A VA L PRINS PRINS THEO I

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1973 | | pagina 1