^~7"~ LSCD f\l I f~~ Oirlo's Nieuwsblad jrg 4 nr 10 In verband met d~e aanvangstijd van de Bonte Avond a.s. zaterdagavond, begint de H.Mis om half zeven. POSTZEGELAUTOMAAT Sinds korte tijd is de brievenbus verplaatst en heeft een vaste plaats gekregen bij de kerk. Er is ook een postzegclautomaat geplaatst, waar U voor 1 gulden kunt verkrijgen 4 zegels van 25 c. of 3 zegels van 10 c. 2 z. v.35c Bij storing kunt U het beste 0017 bellen (kosteloos) A.s. dinsdagavond is er om 6 uur horde. F150 meebrengen voor de spiegel. De leidsters WV v^y LRodactieadrGertrudisstr1 tel.680 19 januari 1973Conies hinnen \/^r p. .a. iiinpn.qHr 1? u ZATEKD.iGAVQNDOTIS WELPENNIEUUJS f- MORGEN. 20 januari MÖK-IN 1973 zaal: DE RUI F aanvangÓuur

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1973 | | pagina 1