lei huis- tuin en keuken-ongevallen, uiaaronder diverse levensreddende handelingen. üJat men bij een ongeluk zeker moet doen en nog duidelijker wat men moet laten. Gok leert men wat verbanden leggen, als mede de mond-op-mond beademing. De onkosten voor deze cur sus zijn naar gelang de opgave, Hen kan zich opgeven voor deze cursus tot en met zondag 7 jan. Het bestuur BRIEF WAN ZUSTER CLASSENS Beste mensen van Oirlo, Alvorens Girlo te verlaten, wil ik nog even mijn hartelijke dank overbrengen aan U allen voor de zeer geslaagde collec te t.b.v. mijn missiewerk. Het was een bedrag van f932,- Toen dit succes na de hoogmis overkwam in Zaal Rongen, kreeg iemand het idee dat het vol- gemaakt moest worden. Ik kreeg een telefoontje om even daar te komen voor een verrassing. Iemand wilde het bedrag afron den en de toepers deden er toen nog een steentje bij, zodat het uiteindelijk een bedrag werd van f1071,- Een plechtig slot met een laatste cafébezoek. Het overtrof al mijn ver wachtingen, daar in de maand december al zoveel gevraagd was van de Oirlose mensen, Haar missionarissen worden bij hen niet vergeten. Aan allen mijn oprechte dank voor deze belangstelling en medewerking die ik mocht ondervinden in mijn vakantie. Ook mijn dank aan de jongeren die in de zaterdagavondmis zeker goed heeft bijgedragen. Nogmaals mijn dank, Jk wens allen een gelukkig 1973. vriendelijke groeten, Zr. Richtruda Classens. EEN VOORSPOEDIG 1973 Zuster Oacintha Classens, werkzaam in Malawi, heeft de re dactie een brief geschreven. We zullen die brief spoedig pu bliceren. Zij wenst haar broer - broeder Cletus - en vooral alle Oirlonaren een zegenrijk 1973 toe. „A.S. ZONDAG (OUDEOAARAVOND) NA HALF ACHT 'S AVONDS GESLOTEN. A.S. MAANDAG (NIEUWOAARSDAG) VANAF 4 UUR GEOPEND. WIG WENSEN IEDEREEN EEN ZALIG NIEUWDAAR CAFETARIA VAN RI0SWI0CK

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 3