KERKDIENSTEN Zondag s 8.30 St. Arn. 3anssen-3ohOanssen-Hendrika Oanssen. 'i' 10.00 Hoogmis Maand. P vRi jswi jck Maandags NIEUWJAARSDAG 8.30 hoogmis int, Philipsen-Voesten 10.OC hoogmis ouerl. familie Nelissen-Ewals Dinsdag 8.00 st. Gertruda Heidens Woensdag 8.00 st. Henricus Heidens Donderdags.00 st. Leonardus Heidens Vrijdag EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND FEEST VAN hET H.HART 11.30 schoolmis 19.00 st. Baten-Jeurissen Zaterdag 1 900 hoogmis overl. fam. Janssen-Jentiiiskens PROGRAMMA CARNAVAL 20 jan. Bonte avond 28 jan. Prinsenbal 17 feb. Aldewieverbal 3-4-5 maart s Carnaval CARNAVALSVERENIGING "DE SPCJRRIEMÜKKE" A.s. zaterdag 30 dec. vorstenhal in Zaal Arts te Merselo. Bijeenkomst van de Carnavalsvereniging om kwart vóór acht bij 3, Linskens. Kaartjes voor dezë avond verkrijgbaar a f3,- bij A. Nelissen WILLEM TEIL Hier de uitslag van de loterij t.b.v. onze vereniging 1e prijs 2e prijs 3e prijs 4e prijs 5e prijs 6e prijs 7e prijs nr nr nr nr nr nr nr 3055 1913 1424 2383 2546 3790 3215 Prijzen kunnen afgehaald worden bij 3. Versieyen, Hogeweg d. Prijzen, welke vncr 1 febr. '73 niet zijn afgehaald, ver- veilen na die datum aan de vereniging. Tevens wenst het be stuur en leden alle inwoners een voorspoedig 1973. AAN DE LEDEN VAN DE L.V.B. Op woensdag 10 jan. is de eerste les van de cursus "Hulpver lening bij ongevallen in en om de woning", ook wel huismoe dercursus" genoemd. Deze cursus bestaat uit 4 lesavonoen van 2 uur on wordt gegeven door de heer de Maa uit Blerick. Hoofdzakelijk wordt er behandeld de hulpverlening bij aller-

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 2