Redactieadres: Gertrudisstr1 tel 680 29 december 1972 Copies binnen véér a„s. wo ens d 0 12 u 'DE LANGSTE LEG TtR WERELD BEGINT HET ENKELE STAP LATEN WE BEGINNEN". (0 o F. Kennedy) INGEZONDEN BRIEF Bi j de viering van de jongerenmis, j.l. zaterdag, was ik ook aanwezig onder de vele kerkbezoekers. Aan alle mensen, die er niet waren, zou ik willen zeggen Oullie hebben veel gemis^. De zang met het prachtige orgelspel op de achtergrond was in een woord geweldig. De kerk was druk bezet, en de jeugd, die anders nogal verve lend en lusteloos erbij zit, was een en al aandacht. Ze hebben de naam onverschillig te zijn ten opzichte van de kerk, maar als je ze daar allen had zien staan en vol overgave had horen zingen "We shall overcome" kreeg je een raar gevoel van binnen. Het deed me werkelijk wat, en mij niet alleen, want hier en daar zag ik ze soms een traan wegpinken. Hongerenik hoop dat jullie ap de ingeslagen weg door zult gaan. Als jullie dan bereiken, dat de meisjes en jongens.weer belangstelling krijgen voor de diensten in de kerk, hebben jullie al veel bereikt. Een Oiriose huismoeder". (Naam bij de redactie bekend) 3P6RBNGST COLLECTE ZUSTER CLASSENS De collecte voor Zuster Classens afgelopen weekend heeft op gebracht in de kerk een bedrag van f932,-. In een plaatselijk café is dit bedrag nog aangevuld tot f1071,--. Een geweldig resultaat Bijeenkomst Duveltjes zaterdag 30 dec. 2 uur. Wij wensen U een voorspoedig 1973 toe. De leidsters 7^ l/\ F? Ff\ J Oirlo's Nieuwsblad jrg 4 nr 7 FIEISOESGILDE 0IRL0 4AN ALLEN n 1973

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1