DE JONGEREN NODIGEN U ALLEN UIT VOOR HET BIJWONEN VAN DE EERSTE JONGERENVIERING A.S. ZATERDAGAVOND IN DE KERK. AANVANG 7 UUR IN DEZE DIENST ZULLEN WIJ VREDE VIEREN. W Syi K y JONGEREN BEWEGING OIRLO A.s. zaterdag 23 dec. is er een discobal in Ook niet-leden - de niet-lagere schoolgaand zijn van harte welkom. Aanvang 8 uur (Na de jongerendienst kerstsfeer jeugd tot 14 jaar - Entree drie kwartjes DUS ALLEN OP NAAR HET in JONGERENKOOR Vrijdag 22 dec. om 6 uur generale repetitie in de kerk. Allen °P tijd aanwezig. Het eerste optreden is dan a.s. zaterdag avond. Hierover hoor je vrijdag meer. De eerstvolgende- repetitie o.p maandag is 8 januari in het Jeugdhuis, Sjaloom. WELPEN OPGELET A.s. dinsdag 26 dec. is er góón horde. De leidsters Redactieadr.Gertrudisstr1 tel 680 22 december 1972 Copies binnen vóór a.s. woensd. 12 uur 7 KRENTJE Oirlo's Nieuwsblad jrg 4 nr 6 VREDE I o.s. zaterdagavond discobal

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1