KERKDIENSTEN 10,00 Hoogmis Gaard, Herman Holleman Maandag: 8.00 Gaard. Anna Stevens en Bernardina Lensen. Dinsdag: 8.00 Leesmis Woensdag8.00 Leesmis Donderd.14.30 uur Huwelijksmis bruidsp. Speycken-Baltissen, Vrijdag :8.00 Leesmis Zaterdag:19.00 Hoogmis Fam. v.d. Broek DIENSTEN MISDIENAARS Zondag 8.00 P.Linskens 9.00 P.Maas 10.00 W,Nelissen-LGommans Maandag 8,00 G.Gacobs Dinsdag 8.00 P.Drabbels Woensd. 8.00 R.Dircks Donderd,: 14.30 O.Kusters-Oos Nelissen Vrijdag 8.00 G.Schepers Zaterdag: 19.00 HGacobs-Pv.Rhee SV D.I.5. -VOLLEYBAL Vrijdag om hlf negen training. Graag IEDEREEN op tijd aan wezig. Zaterdag VC R00Y 4 !- DIS 4 uur (Zaal tegenover sportvelden Leunseweg) .P.O. b. -• NIEUWS A,s. dinsdag 12 dec. om 8 uur is er voor de leden en bestuur in het Oeugdhuis een praat-avond. Er zal gediscussieerd wor den over de samenwerking leden en bestuur; het geringe leden aantal; het winterprogramma en de uitwisseling. Wij hopen oat jullie allen aanwezig zullen zijn, omdat er .jullie pro gramma besproken wordt. Het bestuur BILOART-NIEUWS Uitslagen Aklasse Blitterswijck - Onder Ons 4-6 Bklasse Sevenum - Onder Ons 8-2 Cklasse Onder Ons - Blitterswijck 6-4 Programma Cklasse Onder 0fls - Broekhuizen 12 dec. Bklasse 14 dec. Vrij Aklasse America - Onder Ons 15 dec... LAAT HET DE REDACTIE EVEN WETEN! Zondag 8.00 Leesmis ov/erl. fam. Gansen-Oenniskens 9.00 Leesmis

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 7