Bij deze willen wij U mededelen, dat de ponnyclub haar rond gang met de donateurskaarten weer wil houden van 15 dec. tot 31 dec.; dezelfde tijd, die wij andere jaren ook hebben gehad. En dan willen wij tevens bekend maken, dat als er nog jongelui zijn, die interesse hebben voor de ponny-sport, zich kunnen op geven als lid bij het bestuur. Nu begint het winterprogramma weer en als men in de zomer op concours mee wil doen aan dressuurwedstrijdendam moet men in de wintermaanden beginnen met oefenen. Dok de ouders van de kinderen, die reeds lid zijn van de ponny club, zijn zeer welkom als lid van onze vereniging. Dit ook in verband met het oefenen van de ponny-ruiters Op zendag 10 december gaan wij de pijlenrit organiseren met on; ruiters. Uie starten om half twee bij,de LLTB. De 1e prijs is dan weer een wisselbeker en de andere ruiters krijgen dan ook een klein prijsje, al naar gelang hun presta tie. E n wij hopen, dat onze ruiters weer een prettige middag zullen hebben. DOOR EEN DONAÏEURSKAART TE NEMEN STEUNT U ONS!!!!!!!!!!!!!!! Het bestuur SU D.I.S.-SENIOREN Uitslagen zondag 3 dec. DIS 1 - Holthees 1-2 Holth.2 - DIS 2 4-0 DIS 3 - Hegels.3 0-2 Programma voor zondag 10 dec. DIS 1 en 2 zijn vrij DIS 3 speelt een in haalwedstrijd TRAINEN: Zaterdag 8 uur ep ual -n Lottum Qm uur> SU D.I.S.-JEUGD Het programma voor zaterdag is nog niet bekend. Uoor eventu ele wedstrijden zie aanplakbiljet bij Linskens. SINT NICQLAASAUQND GOED GESLAAGD Dat de Sint Nicolaasavond goed in de smaak is gevallen, be wijst wel de goede opkomst van de jeugdleden: Niet minder dan 77 jongans waren present. Ook de Sint en Pieten waren zeer tevreden over de DIB-jeugd en leiders. Uandaar, dat het hoge gezelschap zonder DIS—leden— naar een ander oord kon vertrekken. DE PONNY —CLUB STEUNT DE PO

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 6