Zoals U weet - misschien weet U 't ook niet - hebben enige tijd geleden een aantal leerlingen van de LTS uit Horst een paar dagen gewerkt in de-nieuwe accomodatie van de sportv-el— den van Girlo en Castenray. In het schoolblad van de LTS, ge titeld 11t Doorntje" ontdekten we over deze werkzaamheden het volgende artikeltje, geschreven door een van de leerlingen. We willen dit U ook niet onthouden en geven het enigszins inge kort via !t Krantje aan U door met dankzegging voor de verkre gen copie aan de LTS uit Horst, Ue waren een paar maanden op school, toen we hoorden dat we naar Dirlo zouden gaan om de elctrische installatie in de nieu we kleedlokalen can de voetbalclubs uit Oirlo en Castenray aan te leggen. Er werden direct voorbereidingen getroffen. Elke jongen begon een ontwerp te maken. De verschillende ontwerpen werden met elkaar vergeleken. Van de verschillende details werd een goede tekening gemaakt, aan de hand waarvan het mate riaal werd besteld. Dit werd geleverd door de plaatselijke in stallateur. Op woensdag 8 november zouoen we beginnen. Toen we 's middags om kwart voor 4 naar huis gingen waren wij blij, dat het bijna zover was. haar dat plezier verging ons wel, toen we er de volgende dag om kwart over 8 waren; we moesten materiaal sjou wen; steigers bouwen en het gereedschap voor de dag halen. Om 10 uur waren we hiermee klaar en konden we genieten van een heerlijke kop koffie. Hierna gingen we weer vol ijver aan de slag0 3e hoorde overal roepen "Pietje.Pietje"Dit was onze magazijnman, die voor het materiaal moest zorgen. Intussen werd door 2 jongens een heerlijke kop soep bereid, die om 12 uur klaar was. Dit was het sein om te schaften. Tot 1 uur voet balden we en daarna gingen we weer aan de slag. Het schoot flink op en de tijd ging vlug voorbij. Tegen 4 uur waren er al enkele jongens klaar met buizen leggen. Er werkte steeds maar een man in een kleedlokaal, waarvan er 7 waren. Zo liep het tegen half vijf; we ruimden op en gingen naar huis. De volgende dag begon weer als de woensdag. Iedereen was om kwart over 8 peesent. Enkele jongens moesten een gleug graven voor de grondkabel. Het graven kon je pas merken, dat we in een onontwikkeld gebied zaten,- want de grond was-keihard. Om 12 uur aten we soep en voetbalden we weer. Tijdens het werken in de middag kwam een jongen tot do ontdekking, dat hij zijn priem tussen de spouwmuiren had laten vallen. Dit stuk gereed schap is in Oirlo achtergebleven. Tijdens een pauze legde een leraar het een en ander uit over enkele details van onze op- OP ONTWIKKELINGSHULP

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 4