X L/DPMT If-* 0irl°fs Nieuwsblad jrg 4 nr 4 l\ l\ lZ_ I n IU L. RedactieadrGertrudisstr. 1 tel. 680 8 december 1972 Copies binnen \j66t a.s. woensd. 12 u Op het federatief bondsconcours van de Limb. Bond van Muziek gezelschappen te Echt, waarbij tevens de kampioenswedstrijden aan verbonden waren, behaalde onze fanfare in de 1e afdeling een 1e prijs met promotie naar de Afd. Uitmuntend. Dit succes is te danken aan de volle inzet van onze leden en dirigent, Dhr. Schellens, welke na het behalen van een 1e^ prijs in de 1e afdeling op het bondsconcours te Hout-Blerick in juni j.l. wederom met volle energie aan de repetities gin gen voor een promotiekans naar de Afd. Uitmuntend. De kam poenswimpelwelke in deze wedstrijden te behalen was, gipg naar fanfare "St. Cornells" Borgnaren. Dat Oirlo deze prestatie waardeerde, getuigdende vele supDorters, welke ons korps naar Echt vergezelden, en het gejuich, dat klonk na het bekend worden van het behalen van de promotie. Bij thuiskomst werd ons korps opgewacht door een groot aantal supporters, alsmede door onze drumband, die de leden van de fanfare een klinkende serenade bracht. Door diverse sprekers werd het bestuur en leden proficiat ge wenst met het succes, wat te danken is aan een goede samen werking van dirigent, bestuur en leden. Oirlo bezit thans een korps, waar men met recht trocs op kan zijn, zowel de fanfare als de drumband, welke beiden onze gemeenschap waardig zullen vertegenwoordigen bij diverse gelegenheden in en buiten Oirlo. Deze prestaties zijn mede te danken aan de morele en finan ciële steun, welke steeds van de Oirlose gemeenschap werd ont vangen. De opleidingen van de leerlingen aan de Muziekschool te V/enray draagt hiertoe ook in een niet geringe mate bij. Bet bestuur is zich terdege bewust van hun verantwoordelijkheid tegenover de Oirlose gemeenschap en de leden voor het in stand houden van dit grote korps, welke veel financiële zorgen met zich mee brengt, doch vertrouwt er op, dat wanneer ar een beroep wordt gedaan op de Oirlose gemeenschap, dit niet vergeefs zal ziJn- Ter gelegener tijd zal een receptie worden gehouden door de fanfareeen drumband voor de behaalde successen. Dit zal tijdig bekend gemaakt worden. Het bestuur FANFARE PROMOVEERT NAAR AFD Uitmuntend

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1