ZAT VAN AL HET ZOET NEEM DAN IETS HARTIGS y95§I§5Q992ii========= WIG HEBBEN ZE VOOR U IN VOORRAAD! vap Rhee_Hermes BERICHTEN VAN DE BASISSCHOOL Sin"t_Nicolaas_og_de_scholen Zoals bekend komen Sint en Piet a.s. dinsdag 5 dec. een^be zoek brengen aan de Oirloso kinderen op de scholen, 's f.or— gens zullen zij alle klassen van de basisschool aandoen en t s middags van 2 tot 3 uur de kleuterschool. De ouders met de kleintjes vanaf welke leeftijd laten wij ter beoordeling over aan de ouder zelf worden om 2 uur in de gymzaal bij de kleuterschool verwacht. De traktatie aan de kinderen geldt ook voor die kinceren, die een school voor lager onderwijs buiten Oirlo (LOF. - ABO e.d. bezoeken; de ouders verzoeken wij namen van deze kinderen bij een v.d. sscholen op te geven. Wij hopen, dat de kinderen een leuke dag krijgen. gUD_PAPI|R Zo&is bekend wordt er op donderdag 7 dec. weer oud papier opgehaald door leerlingen van de basisschool, tesamen met OPOSS. Wij rijden onze normale route, voorzover de werkzaam heden aan de riolering dit toelaten. Donderdag 7 dec. vanaf 3 uur. KINDERKOOR De leden van het kinderkoor worden zaterdag om 6 uur in zaal ILinskens verwacht ter opluistering van de mis aldaar. Personeel Kleuter— en Basisschool FEESTJE7 PAKJESAVOND DE ERME BEKKER vv

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 7