Aanleg riolering geen speelplaats Wan de zijde van de betrokken maatschappij en de dienst ge meentewerken zijn klachten binnengekomendat kinderen een speelplaats maken v/an de aanleg der riolering# Met name de "kuil" op de hoek Gertrudisstraat-Hoofdstraat schijnt aantrekkelijk voor kinderen te zijn, hoewel hieraan toch wel gevaar verbonden is# De verantwoordelijkheid blijft bij de ouders en wij verzoeken - hoe dan ook de kinderen te wijzen op de gevaren en het ongem» tijdens de werkzaamheden# OUD PAPIER Volgende week donderdag 7 december halen wij weer oud papier bij 'I op vanaf half drie# Nogmaals goed verpakt - dozen in elkaa_ vouwen - geen tuin-en huisvuil# SINT NICQLAASAKTIE De aktie voor de Oirlose kinderen i.v#m# het en Piet verliep zeer succesvol# Bijna f470,- zakjes, wat een evenaring van 1971 betekent "dure maanden" een geweldig succes I gUDEANSICHTKAARIEN_\/AN_giRLO_ Deze ansichtkaarten zullen zonder beschadiging bij een fotograaf worden herafgedrukt voor de redactie U krijgt Uw foto binnen 2 weken terug# bezoek van Sint rolde er uit de ondanks deze 5' De redactie Wie kan cns heipen7 G E V R A A G D

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 5