Ï-Ü GNS GENOEGEN" Zoals reeds werd aangekondigd, zal op zondag a.s. 3 dec. de fanfare "ons Genoegen" deelnemen aan de kampioenschappen van de Limburgse Bond v Muziekgezelschappen te Ecfcjt (Royal Theater) waarin zij uitkomen in de 1e afdeling en de concurrentie hebben van een drietal fanfaregezel-* schappen, n.l. Fanfare "St. Cornells" Borgharen Fanfare "Ons Genoegen" Herkenbosch Fanfare "St. Barbara" Kerkrade-neilust De leden van onze vereniging zijn zich terdege bewust van de concurrentie van gencemde korpsen, doch er is de laatste we ken hard gestudderd om een zo hcog mogelijk succes te behalen. Gezien de supportersscharewelke onze drumband afgelopen zondag naar Kerkrade vergezelde, twijfelen we er niet aan, dat ook zondag a.s. veel supporters onze fanfjare zullen ver gezellen, en zodoende hun morele steun aan onze leden zul len geven. Diegenen, dia van de reisgelegenheid per ken (er zullan 2 bussen rijden), gelieve mogelijk op te geven bij de secretaris. 4f- 2 UUR NAMIDDAG HALF VIOF ZES UUR HALF ACHT bus willen meema- zich zo spoedig REISKOSTEN PER PERSOON VERTREK BI0 LINSKENS OPTREDEN KORPS UITSLAG THUISKOMST Mogen wij de supporters verzoeken van de reisgelegenheid per bus gebruik te maken, omdat het jammer zou zijn, dat er plaatsen onbezet zouden blijven. Zonder opgave bij de secretaris kan U geen plaats in de bus gegarandeerd worden. U mag het wel proberen. Het bestuur wenst de fanfare veel succes I Het bestuur MEISOESGILDE QIRLQ Zaterdag 2 dac. brengt \kertjes een bezoek. We Sinterklaas de Duveltjes en de Rak verwachten jullie om half drie. .WELPEN OPGELET! I I A.s. zondagmiddag zullen Sinterklaas en Zwarte Piet ons ko men bezoeken. We verwachten jullie om half drie in de Gilweil hut. De horde van 5 dec. vervalt dan. t t FAN FARE

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 4