AANTAL INWONERS VAN OIRLO CIJFERS VAN DE GEMEENTE) 1 jan. 1960 1120 1 jan. 1970 i 1100 1 jarT. 1972 t 110-5 1 sep. 1972 s 1130 DIEGENEN, DIE BELANGSTELLING HEBBEN VOOR EEN BEJAARDENWONINGDIE GEHUURD KUNNEN WORDEN EN WAAR VAN DE HUURPRIJS ROND DE F150,- ZAL LIGGEN, KUNNEN ZICH OPGEVEN BIJ DE REDACTIE VAN 'T KRÈNTJEGERlRUDISSTRAAT 1. DE MOGELIJKHEID IS ER OM BEJAARDENWONINGEN TE BOUWEN (DOOR DE WONINGBOUWVERENIGING), DIE GEHUURD KUNNEN WORDEN, ALS ER BELANGSTELLING VOOR IS. REEDS EEN BEJAARDENECHTPAAR HEEFT AL BELANG STELLING. GEEF U ZO SPOEDIG MOGELIJK OP De redactie (GEGEVENS VERSTREKT DOOR DE VOORLICHTINGS- AMBTENAAR V.D. GEMEENTE, DHR. SCHUTTE) f2 Stemgerechtigden l 675 Uitgebrachte stemmen 550 Geldig s 540 Ongeldig s 2 Blancc 6 OPKOMSTPERCENTAGE 8 RUIM 00 f •fPARTIJ V.D. ARBEID 31 g s G P - 2 K V P 395 u> P n R 13 jl/ V D 50 //GPV Ij ARP 9 IJ, DEM. MIDDENP. - S D 66 4 /y NED. I»1IDD. P. 3 C H U - /Z PSP 2 Jf D S 1 70 6 /S BDERNPARTIH 1,8 (fC P N 4 R K PARTI3 NED. 5 BEJAARDENWONINGEN ZO STEMDE OIRLO

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 3