1 december 1972 Oirlo's Nieuwsblad jrg 4 nr 3 RedactieadrGertrudisstr1 t.680 Copies binnen voor a.s. woendd. 12u IN DE RODA-HAL TE KERKRADE R 0 I G I A T DRUMBAND WERD KAMPIOEN Bij de kampioeiisueristrijden van de Limb, bond van Tamboerkorpsen in de Rodahal te Kerkrade behallde onze drumband afgelopen zon dag met 97i punt het kampioenschap in de 2e divisie. Een grandioos succes en loon na werken voor leden, instrukteur en leider. Dit werd ook zondagavond door de diverse sprekers nog eens gemar moreerd; men was unaniem van mening, dat het behaalde succes het resultaat van fanatieK en intensief repeteren was. Met name in strukteur Henk Martens verdient bewondering, want ook met het korps van Leunen veroverde hij het kampioenschap (Ere-divisie) en tevens de door het Gemeentebestuur van Kerkrade uitgeloofde bokaal voor de groep met het hoonste aantal punten (101-J- punt voor het verplichte werk)Ondarks de grote concurrentie - 6 gepr.omo.vfier.de korpsen kwamen uit in de 2e divisie - wist "Ons Genoegen" als overwinnaar uit de bus te komen en verwierf daarmee tevens de gelgenheid deel te nemen aan het landskamipoenschap te Blokker (N.H.) op 12 mei 1973. Dat men in Oirlo deze prestatie waardeert bewezen de vele aan- 'I KRENTJ DRUMBAND L! M BURGS KAMPIOEN

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1