3 B O A.s. zaterdag is er discobal. Niet leden, d.u.z» de niet- lagere schoolgaande jeugd tot en met 14 jaar, zijn ook wel kom tegen betaling van 3 kwartjes. Als jullie willen, mogen jullie ook platen meebrengen. Aanvang kwart v<56r acht I SPRAAKLESSEN Afgelopen week zijn een aantal kinderen van de basisschool door een spraaklerares "getest" in hoeverre het voor hen nodig is, dat ze spraaklessen gaan krijgen. Vooraf hadden wij uit de klassen opgespoord de leerlingen, die naar onze mening, enige spraakstoornis vertoonden. Uit deze groep - ca 48 - heeft de spraaklerares weer de meest urgente gevallen en randgevallen geslecteerd. Omdat voor alle 19 basisscholen in de gemeente Venray maar een logopediste benoemd is, zal het.dubieus zijn of alle scho len in aanmerking komen, liiij hopen het wel, omdat het voor veel kinderen zeer gunstig zou zijn, als zij spraaklessen kregen. Zo gauw ons over een en ander meer bekend is, zul len wij U dat per circulaire mededelen. In eerste instantie hopen wij met het bovenstaande U 'A-c voldoende te hebben geïnformeerd. - Personeel Basisschool WINDJACK Al maandenlang hangt er op school een witte windjack (met •capuchon), die kennelijk van niemand is, want al meermalen is er navraag bij de kinderen gedaan. De k jack is ons in ziens van een meisje van 9 jaar. Terug te bekomen bij de basisschool. DIS AFDELING VOLLEYBAL Dat de wedstrijd tegen Lyceum uit Venray ^ongeslagen aan de leiding) zwaar zou worden is wel gebleken. Met 15/1 15/2 en 15/2 werden we binnen een half uur verslagen. Zaterdag krij gen we een tegenstander waar het wel beter tegen zal lukken nl# HOVOC 5 uit Horst. We spelen om 5 uur in de MAVO-zaal. Vrijdag trainen om half 9. V SPECIAAL OP ZATERDAG VAN 9 TOT 5 MAANDAG ï/M VRIJDAG VAN 5 TOT 7. TIJDELIJK OOK MOESAPPELSI 1 3. Classens Boddenbroek 6 Ip l TE n O O AP PELS

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 9