TUINBQUWVERENIGING OIRLO Wijziging telefoonnummers CVV/ Vanaf donderdag 16 nou, zijn de telefoonnummers bij de CVV 4-cijferig geworden, nl» centrale 04701-1700 Dimafoons voor de prijsberichten groenten en fruit 04701-1754 bloemen en champions 04701-1219» Nieuwe serie - Indeling en -kaarten s I»v.m» de uitbreiding van 10 serie's naar 12, is de Tuinb. ver» ondergebracht in serie 8, voorheen serie 7. Te vens worden m»i.v» 4 dec» de nieuwe serie-kaarten in gebruik genomen en naar die indeling geveild» Te huur s Met ingang van heden te huur s De tuinbouwluods voor opslagruimte» Beschikbare ruimte 3 ca 225m Inlichtin gen te bevragen bij Tuinb»ver», tel» 372» Secr. 3. Oanssen EVEN PUZZELEN Er is bij de redactie een aardige zelfgemaakte puzzel inge stuurd» De inzender vroeg om plaatsing» Deze week gaat het niet vanwege plaatsgebrek, maar hij komt beslist» Tenminste, als ja bij de redactie even de naam van de inzender laat we ten» Onze stelling is Zonder kennis van de afzender van ing zonden stukken drukken wij niets 1 De redactie LEUKE DAMES PYAMA1S NACHTHEMDEN DUSTERS HEREN PYAMAf S I"1EIS3ES3ÜRKEN EN PANTALONS VCTl BADDD0EKEN LAKENCAR'NITUURS EN NOG VAN ALLES III DUBBELE GELDZEGELSUW VOL BOEKOE F6 WAARD. \/on SINTERKLAASK ADO'S" SiSi. A.Nelisse n neyen

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 8