KERKDIE0STEN Zondag 8.30 10.00 8.00 8.00 Maandag 5 Dinsdag Woensdag i 8.00 Donderdag: 8.00 Vrijdag :19.00 Zaterdag :19.00 uur Gaard. Frajisi.sca Simons en H. Uiterhoeven uur Hoogmis Oaardienst Leonardus Verheyen uur Int. St. Machutus uur Int. St. Machutus uur St. P.v.d.Beuken en Petronella Lemmen. uur St. Ger Classens en Maria de Mulder, uur Feest van het H. Hart (H.Mis) uur Maanddienst dan Zanders DIENSTEN MISDIENAARS 8.30 10.00 8.00 8.00 Zondag Maandag Dinsdag Woensdag 8.00 Donderdag: 8.00 Vrijdag :19.00 Zaterdag *19.00 uur P.Maas - P liiur W.Nelissen uur G.Oaccbs - uur J.Kusters uur 0.Peters - uur P.Drabbels uur G.Jacobs - uur H.Jacobs - Linskens LGommans J .Schepers R .Dircks Jos Nelissen - J-Schepers R ircks P v«Rhee ACTIE HERSTEL GERTRUDISKERK BRACHT EEN GEWELDIG BEDRAG OPl De afgelopen week ontvingen alle Oirlose parochianen een schrijven van het kerkbestuur over de reparaties van de kerk en de financiering hiervan. De parochianen werden ge vraagd een bijdrage te leveren, ieder naar vermogen. Ver wacht werd een gemiddelde bijdrage van ieder gezin of zelf standig persoon van F50,- Dat zou tetekenen een bedrag van ruim FIOcOOO,- Ofschoon dit een moeilijk haalbaar bedrag zou kunnen zijn, bleek de overgrote meerderheid van de parochianen achter het kerkbestuur en de pastoor te staan, zodat er donderdag en vrijdag door de leden van het kerktestjur en de collectanten een bedrag werd opgehaald, dat de F14.000,- haalde. Pastoor Gelissen deelde met zeer veel vreugde dit bedrag mee tijdens de missen het afgelopen week-end. Tevens deelde hij mee, dat de reiniging van de kerk maandag een aanvang zcu ne men. De Cleaning Service uit Uden is hier druk mee bezig. Ook kunnen de parochianen de craistenen van hun overleden familieleden door deze firma schoon laten maken tegen beta ling van F20,-. Opgave kan aan de pastorie geschieden. De avondmis vanavond is om 7 uur in Zaal Linskens voor het Cecilia-feestOver 4 weken zal de verwarming gerepareerd zijn. Met Kerstmis zitten we weer in een verwarmde kerk. p

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 2