3 T" 1/ O fZ" KIT" I CT Oirlo's Nieuwsblad jrg 4 nr 2 I I l II I v.Q Redactieadres t Gertrudisstr ,1 24 ncvember 1972 Copies binnen voor a.s. woensd.l2u CARNAVALSBAL DE DRUMBAND NEEMT DEEL AAN HET LIMBURGS KAMPIOENSCHAP. VAN HET NIEUWE SEIZOEN. ATERDAG ZONDAG Opening rocJci -hal

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1