IN DE LOOP VAN DE VOLGENDE UJEEK KOMEN DE DIVERSE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE OIRLOSE VERENIGINGEN WEER DEZE KWITANTIE AANBIEDEN. ZEG WEDEROM 3 A II I I ALLEEN BIG EEN VOLDOENDE AANTAL ABONNEMENTEN IS ZO1N BLAD FINANCIEÊL DRAAIENDE TE HOUDEN. VOOR EEN BEDRAG VAN F7,50 KRI3GT U DAN GEDURENDE HET HELE GAAR 1973 WEER IEDERE WEEK HET DORPSNIEUWS IN HUIS! De redactie BERICHTEN VAN DE BASISSCHOOL VRIG De komende week is voor de leerlingen van de basis school vrij canwege wekzaamheden aan de verwarmings- installatie.. Eerder hebben wij U hierover middels 't Krentje uitvoerig geïnformeerd. In verband met de voorbereiding op het St. Nicolaasfeest geldt deze re geling niet voor de kleuterschool. Op maandag 4 december verwachten wij de kinderen in een goed verwarmde school terug en we hopen dat we dan van de jaarlijkse strubbelingen met de verwarming verschoond blijven. OUD_PAPIER Op donderdag 7 december zullen we weer bij U langs komen om oud papier op te halen. Bewaart U dus s.v.p. pakpapier, dozen etc» van pakjesavond goed en spaart U de moeite om het te verbranden. Mogen wij er nogmaals op wijzen, dat het da bedoeling is, dat het papier verpakt is; dozen graag in elkaar vouwen, dat bespaart ons veel tijd. U weet al dat het gaat om papier en karton; geen tuin- of huisvuil. (O ABONNEE 'T KRENTJE 1973

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 10