Meis.j esqilde bijeenkomsten: 'rakkertjes:, -zondag 19 now, om kwart voor elf duveltjes: zaterdag 18 nov. om 2 uur smurfjes: zaterdag 19 nov» om kwart over 2 gaan we naar het politiebureau voor een excursie De leidsters liJelpen opgelet! a»s. dinsdagavond is er om 6 uur horde. de leidsters Fanfare-drumband "Ons Genoegen11 Limburgse kampioenswedstrijden Supporters welke onze drumband willen vergezellen naar de kampioenswedstrijden te Kerkrade en gebruik wensen te maken van de autobus, dienen zich üiterli/k zondag 19 november op te geven i.v.m.:het bestellen van de bussen. Vertrek om ca. 13 uur bij Linskens. Ons korps moet 15 uur in de Roda-hal aanwezig zijn. Supporters voor deelname van onze fanfare naar de kampioenswedstrijden te Echt die eveneens gebruik wensen te maken van de autobus, dienen zich uiterlijk zondag 26 nov. a.s. op te geven. Vertrek ca. 14 uur bij Linskens. Om korps moet 16 uur in het Royal theater aanwezig zijn. Onze beide korpsen hebben zich op deze kampioensehappen te meten met een 4-tal concurrenten, doch ze zullen alles in het werk stellen om een zo groot mogelijk succes te halen. Wij rekenen op uw morele steun als supporter bij deze wedstrijden. Het bestuur TE KOOP: RODE WORTELS 15 cent per kg. bij: G. Linskens Castenrayseweg 3 Oirlo I-DUH1HJ'.»m i» in

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 6