Willem Tell Resultaten jubileumconcours te Heide zondag j*l. Te zestal 2e pr; 2e zestal 3e pr. 3e zestal 5e prijs- persoonlijke prijzen door fam. Hellegers» Dan een beker voor 5 negens (na loting) Henk ere-teken in kl. C met 222 p. en nestor Theo medaille met de meeste enen» A.s» zaterdag en zondag weer gelegenheid tot deelname lucht bukswedstrijdenZaterdag vanaf 7 uur. zondag na de hoogmis en vanaf 7 uur 's avonds. Bij voorbaat dank. Het bestuur. Opbrengst kinderpostzegels De actie kinderpostzegels mag in Oirlo zeer geslaagd genoemd wordenIn totaal 143 mapjes kaarten en 196 zakjes zegeld werden door de 5e en 6e klassers verkocht. Dit was voor 874,een nieuw record! Van de landelijke opbrengfet wordt de winst door het Ned. com. voor kinderpostzegels verdeeld over ontwikkelingsprojekten, kinderbescherming, kinderhygiëne revalidatiecentra, allerlei tehuizen, instituten e.d. In 1971 was de netto-opbrengst 5.250.000,-- Aan diverse instanties- in Limburg werd 155,000,- geschonken. Mensen van Oirlo: bedankt namens de Stichting voor 't Kind. Personeel en leerlingen basischool Maria VOOR SINT NIC0LAAS CADEUAS bij: A. Nelissen- Verheyen Nu: DUBBEL GELDZEGELS!

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 5