AAN ALLE INWONERS 't Krentje gaat deze week de 4e jeargang in# 3 jaar lang heeft U wekelijks kunnen lezen wat er in Oirlo gaande was en is. Daarom kunnen we gerust zeggen; 1t Krantje is een onmisbare schakel tussen ons allen." Staande aan het begin van de 4e jaargang zegt de redactie U dank voor het gestelde vertrouwen in de afgelopen 3 jaren# Ue hopen in het komende jaar met nog grotere nauw gezetheid het plaatselijk nieuws en de copie, die we van U ontvangen, te kunnen overbrengen# Ue rekenen erop, dat U allen meewerkt als U copie heeft# Al uw copie is welkom; van iedereen, dus huismoeders, werkende vaders, kinderen, opgroeiende jeugd stuur ons uw copie# Naar we rekenen er ook op, dat U ook vcor de komende jaargang weer een abonnement zult nemen# De prijs voor zo'n abonnement heeft de afgelopen 3 jaren 5,-- bedragen# Dit' was toen de allerlaagste prijs, die we konden vaststellen om de gemaakte onkosten van type materiaal, stencils, papier, bezorging etc. te dekken. Het afgelopen jaar zijn we financieel niet helemaal rondgekomen, deels door de gestegen cnkosten, zoals de prijsstijging van materiaal. Daar komt nog bij dat we aan het begin van de 4e jaargang ever zullen gaan tot de aanschaf van een typemachine om de stencils te typen. Daarom zetten wij de prijs voor een abonnement cp 't Krentje in 1973 cp 7,50 voor een heel jaar Dat betekent nog geen 15 cent per week. Als we over enkele dagen weer bij L aanbellen voor een abonnement op de 4e jaargang, wilt U dan wederem "GA" zeggen? Van onze kant zeggen wij 3A tegen alle ver enigingen, want zij mogen al hun nieuws gratis publi ceren. Ook werken zij bereidwillin mee met het ophalen van de abonnementsgelden. Oirlonaren, alleen Dij een groot aantal abonnementen kan een dorpsblad blijven bestaan. U blijft dan steeds op de tjoocte met de activiteiten, het wel en wee van de verenigingen en van Girlo op zich. Dus, als U de kwitantie krijgt aangeboden, zeg dan "ja". Nogmaals dank voor uw vertrouwen en medewerking. De redactie.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 2