BERICHTEN VAN DE BASISSCHOOL NA SCHOOL NAAR HUIS Vanaf afgelopen maandag is het de kinderen verboden na school nog op het schoolterrein te blijv/en om te knikkeren e. d. Dit omdat klachten van ouders binnen zijn gekomen over het late thuiskomen van veel kinderen; bovendien is het vroeg donker in deze tijd van het jaar. Wij vragen de ouders aan deze maatregel mee te werken en de kinderen zich eerst thuis te laten melden alvorens bij vriendjes of vriendin netjes te gaan spelen. BRIEFES Zoals U deze week reeds hebt gemerkt zullen de kinderen voortaan een briefje mee naar huis krijgen bij schoolvrij e.d. zodat dan volledig op de hoogte bent van de reden daarvan. Dit gebeurt omdat mededelingen van de kinderen thuis vaak onjuist, ten dele onjuist of helemaal niet over worden gebracht. Vlak voor de kinderen hun herfstvakantie begonnen kregen ze een extra dag vrij omdat de verwarming van de school haar diensten weigerc'e. In de vakantie is de gehele installatie gecontroleerd dcor een warmtetechnisch bureau en het resultaat was dat de ketel vervangen dient te worden-, de regeling in zijn geheel vernieuwd en voorts een aantal repa raties noodzakelijk waren. Een drietal installateurs hebben daarop offertes gemaakt van deze ingrijpende werkzaamheden, terwijl het nieuwe schoolbestuur verwoede pogingen ondernam om een en ander gesubsidieerd te krijgen bij het gemeente bestuur. Gevolg van een en ander is dat in de week van 27 mvember tot en met 1 december de school gesloten zal moeten worden om de firma Manders uit Venray de gelegenheid te geven de werkzaamheden uit te voeren. Het overgrote deel van de kosten zei door de gemeente worden betaald, door de school blijft evenwel nog een grote post te betalen. Waarom niet in de kerstvakantie vraagt U zich misschien af? Wel, omdat de kens dat de ketal het eerder begeeft, groot is, waardoor mogelijk radiatoreh, leidingen e.d. gaan bevriezen en omdat na 1 januari de prijzen van lonen en materialen zullen stijgen(tussen kerst en nieuwjaar wordt niet gewerkt) VERUARP1ING

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 4