maandag dinsdag woensdag KERKDIENSTEN 25e zendag na Pinksteren, Idilli-brorduszondag 8.30 jaardienst Pieter van Rhee 10.00 maanddienst Herman Holleman 8 uur st. hoogmis Gsr Classens en Henrica Hellegers 8.00 st, pastoor Herman Reijnen Feestdag van H. Rachutus met octaafviering 9.00 hoogmis van de Broederschap van H. Rachutus st. P. Billekens - Gerard de Ponti - Joh. Peters 15.00 H.Ris en verering H. Rachutus voor de bejaarden en zieken van Oirlo donderdag 8.00 overleden fam. v.d. Ven - Cleven vrijdag 8.00 St. Jan Teuws - Anna Baeten zaterdag 19.00 jaard. Aloysius Gommans na alle H. Rissen verering relikwie H. Rachutus en zegening van brood en water a.s. zondag 19 november hoogfeest van St. Rachutus 10.00 hoogmis en 14.30 kinderzegen RISDIENAARS zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 8.30 10.00 8.00 8.00 9.00 8.00 8.00 zaterdag 19.00 P. Raas en PLinskens ld. Nelissen en L. Gommans Jos Nelissen an 0os Klisters G. Jacobs en P. Drabbels R. Direks en 0. Peters 0. Schepers en Oos Nelissen 0. Kusters en G. Jacobs H. Jacobs en P. van Rhee St. Rachutus verering en octaaf in ere hersteld. St. Rachutus, de heilige uit de 8e eeuw, welke leefde in de Franse plaats St. Ralot, geniet sinds 26 juli 1903 een bijzondere verering in Oirlo. Die dag werd door Z.H. Rgr. J.H. Drehmans, bisschop van Roermond, in Oirlo de broederschap van St. Rachutus opgericht. Om in deze broederschap opgenomen te worden moest men te Oirlo worden ingeschreven en dagelijks bidden een Idees Gegroet met het gebed H. Rachutus, nid voor ons. Vele Oirlonaren,.maar ook velen van buiten Oirlo zijn in de loop der jaren tot de broederschap toegetreden. Voor de levende en overleden leden wordt op 15 nov. om 9 uur de hoogmis opgedragen en begint dan het octaaf. Vroeger werd de voorspraak van de heilige ingeroepen bij ernstige zieken(m.n. kinderen)

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 2