Tl s jv .-p .J— Oirlo!s Nieuwsblad 3e jrg. nr. 46 Knr f\l I Jh Redactieadres: Gertrudisstraat 1 Tel. 680 10 november 1972 Copies binnen voor woensdag 12 uur. FANFARE - DRUMBAND "ONS GENOEGEN11 Wellicht liggen ze nog vers in uw geheugen, de door onze korpsen behaalde successen op de voorjaarsconcoursen, te weten Heerlen 4 juni j.l. waar onze drumband in de 2e divisie een 1e prijs behaalde met promotie naar de 1e divisie en Hout-Blerick 11 juni j.l. waar onze fanfare in de 1e afdeling een 1e prijs behaalde. Door deze successen kunnen onze korpsen deelnemen aan de provinciale kampioenschappen en werd hiertoe ook besloten. Door de leden van beide korpsen wordt reeds hard gerepe teerd om ook op deze kampioenschappen succes te behalen. De provinciale kampioenschappen voor Drumbands en Tamboer korpsen worden gehouden op zondag 26 november te Kerkrade. De provinciale kampioenschappen voor Fanfare's en Harmo nieën worden gehouden op zondag 3 december te Echt. Wij vertrouwen erop dat vele supporters onze leden bij de komende kampioenschappen zullen vergezellen. Voor beide gelegenheden zullen autobussen worden besproken De tijden van optreden der korpsen zijn nog niet bekend zodat de vertrektijden nader bekend zullen worden gemaakt. SPOEDIGE OPGAVE om mee te gaan als supporter is in verband met het bestellen der bussen zeer gewenst; melden bij het secretariaat. Wij rekenen op uw morele steun en wensen alle leden veel succes ttet bestuur. AAN ALLE INWONERS VAN 0IRL0 De poppenaktie gaat weer van start. U kunt weer namen van poppen raden, d.m.v. de beginletters van het woord St. Nicolaas. Iedere naam kost nog steeds een kwartje. De opbrengst zal bekend zijn voor de Invalidenbomd Venray. Minstens weet U nog dat vorig jaar 4 van de 10 prijzen in Oirlo zijn gevallen. Di't' kwam' door de grote medewerking van U allen. Evenals andere jaren doet U ook dit jaar natuurlijk weer mee. In de week van 13-30 november komen enkele meisjes de formulieren weer ophalen. U kunt dus nu al vast invullen tot de meisjes bij U komen. Tot ziens

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1