K.P.3.L. - nieuws Donderdag 16 november is er weer u/at te doen. Deze u/eek willen we een handenarbeid-knutselavond gouden in het jeugdhuis en ue beginnen om half acht. We gaan collages maken, werken aan spijker- en draadtechniekuorven en met waardeloos materiaal aan de slag. We zouden graag hebben, dat jullie materiaal meebrengen, zoalss - tijdschriften (voor collages) - scharen - waardeloos materiaal, zoals ringetjes, kurken, plastic, flessen, glas, kranten, planken enfin je ziet maar... We rekenen erop dat jullie zoveel mogelijk komen gezien net aansiouwen van materialen door ons. Ook dit jaar is er weer een volks.beatdansdag georganiseerd. De kringen Venray en Gennep houden dit op 19 nov. in het gemeenschapshuis te Oostrum o.l.v. Marius Koppel NEVO (Ned. Volksdansver.Kosten ƒ4,p.p. Begint om 11 uur en eindigt om 16.30 uur. Opgave voor zondag 12 nov. bij een van de bestuursleden. Denk er ook nog eens over, wat we met de uitwisseling kunnen doen en kom met je ideeën. Ajuus het bestuur... Welpen opgeletl A.s. dinsdagavond is om 6 uur horde. Willen jullie een closetrolletje meebrengen? De leidsters. driewielers en steppen kinderfietsen in alle maten dames- en herenrijwielen en sportfietsen chroom voordragers en mandjes pak af - tassen hoge bonanza sturen - nog voorradig tegen speciale prijs: Union brom fiets Beleefd aanbevelend: 3ac. Gommans HBirïo^er 5 V/OOR HET A.S. SINTERKLAASFEEST

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 10