3 november 1972 Oirlo's Nieuwsblad jrg 3 n r 45 RedactieadrGertrudisstr1 tel. 680 Copies binnen voor a.s. woensd. 12 u P_A_R 0=C=;H I=E V E=R G A=D E_R I=N=G De vrijdagavond onder leiding van Pastoor Gelissen gehouden parochievergadering werd in Zaal Linskens bezocht door een klei ne 100 (92) mensen. Het werd een bewogen vergadering, die voor de Oirlose gemeenschap groot belang had. Hoofdmoot vormden de reparaties om en in de kerk, de financiering hiervan en daar naast de gezinsbijdrage. Pastoor Gelissen gaf een overzicht van de kosten, gepaard gaande met de reparaties. Voor de reparatie van het dak en het opnieuw bedekken hiervan met rubberoid leien door de Fa. Schaef- fers uit Wenray stond een bedrag van f30.000,-. Het voegen van de toren, klokkentorentje en schoorsteen met de daartoe benodig de steigerbouw kwamen eveneens op ƒ30.000,-. De reeds gedeelte lijk uitgevoerde en nog verder uit te voeren binnenschildering van sacristie, voorportaal, doopkapel en koor kwam op ƒ5.000,- De uit te voeren plafondreiniging was door de Cleaning Service uit Uden begroot op ƒ17.000,-. Dat dit gedaan zou wor- denipv i.p.v. de op vorige parochievergadering voorgestelde be schildering kwam door het advies gegeven aan Monumentenzorg. Tenslotte werd voor de afsluiting van de begraafplaats en reparaties van de electr. leidingen ƒ3500,- berekend. Hiermee kwam*een TOTAAL BEDRAG WAN 0NGEWEER F85.0OO,- Woor de financiering hiervan was door het kerkbestuur het volgende plan gemaakt i xxx Bijdrage uit de kerkekas ƒ15.000,- (Aanwezige geld) xxx Subsidie bisdom van 25 20.000,- xxx Lening bisdom ƒ35.000,- xxx Inbreng parochie +giften ƒ15.000,- Op de vraag waarom niet eerder een en ander ter kennis van de parochie was gebracht en nu al de dakreparatie voltooid was, antwoordde het kerkbestuur 1. Dat de nodige adviseurs ruim waren geraadpleegd. 2. Dat uitstel, alleen kostenverhogend zou werken. 3. Dat dakreparatie in deze gunstige tijd v.w.b. het weer moest gebeuren. 4. Dat de financiering eerst ap tafel moest liggen. 5. Dat de subsidiëring door het bisdom nu zeer gunstig lag. Woor het feit, dat er vooraf weinig informatie was verstrekt, 'T KRENTJE

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1