27 oktober 1972 G. üJennekers - H. Gommans - H. Maessen - 1*1, üoermans - 0. Steeghs (Jzn.) - L. Kurvers - Fr. de Mulder - L. Duyn - H. Philipsen - M. Linskens - Th. Voermans. Scheidsrechter is Th. Uillemsen Grensrechter is P. Nabben Dropping A1 en B1 op vrijdag 3 november. Vertrek om 7 uur bij 3. Linskens Meis.jesqilde De leden van de nieuwe groep heten voortaan "De Rakkertjes". De bijeenkomsten zijn vanwege het zwemmen niet meer op zaterdag maar fs zondags van kwart voor elf tot keart over twaalf. Bijeenkomsten 8 rakkertjes op zondag 29 oktober om kwart voor smurfjes op woensdag 1 nov. om 7 uur wespennest op donderdag 2 nov. om 7 uur roetmoppen op dinsdag 31 okt. om 7 uur Uelpen opgelet! A.s. dinsdagavond is er om 6 uur weer horde. Ui e verwachten jullie voortaan niet meer in je beste kleren daar die anders erg vuil kunnen worden; dit om klachten van ouders te voorkomen. De leidsters. Jongerenkoor A.s. maandag kwart v<5ór 7 repetitie. Kom weer allemaal om een uurtje te zingen. Hst enthousiasme is grandioos, bij .jullie 5 x T" i\ T lC^Üirlo!s Nieuwst)lad 3e [jrg nr, 44 I r\r\LJN I vJ LGertrudisstraat 1 Telefoon 580 Copies binnen v c5 r woensdag 12 uur. ZONDAG 29 oktober: voetbalwedstrijd van D o I oS o A1 teqomD I <>S e - leiders Aanvang half 12. De spelers van D. I .S .-leiders zijn: Laat het zo blijven!

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1