KERKDIENSTEN Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag s s 19*00 jaard» Johanna Driessen-Duykers 8 30 jaard* Wilhelmina Geur ts-Spr eeuwenberg 10*00 maanddo Jan Zanders 7.30 hoogmis ov/erl. fam, Custers-Keursten 7*30 leesmis 7*30 leesmis 7*30 leesmis 7*30 leesmis int. Peter van Rhee 20.00 mis Politiebond 19.00 hoogmis int* fam. van Liepzig VOLGENDE liJEEK WORDT DE GEZINSBIJDRAGE OPGEHAALD* DIENSTEN MISDIENAARS Zondag l Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag t P.Linskens-P.Maas W.Nelissen-L.Gommans G.Jacobs-J.Schepers J.Kusters-J* Peters P.Drabbels-P.Dircks Jos Nelissen-J.Schepers J.Kusters - J.Peters G.Jacobs H.Jacobs -P.v.Rhee A.s. vrijdag 27 oktober om 20.00 uur Parochievergadering in Zaal Linskens* Financiering reparaties dak en toren van de kerk. Financiering kerkkoren* Gezinsbijdrage Parochiebundel of projectie. Verkoop van enkele kruiswegstaties Wij vertrouwen erop, dat velen deze belangrijke vergadering zullen bijwonenkerkbestuur AGENDAPUNTEN t 1 2 3 4 5 KINDERKOOR In het aanstaande weekend worden de kinderen van het kin derkoor tweemaal in de kerk verwacht. Zaterdag 21 okt.om 7 uuo en zondag 22 oktom half negen Gevraagd is aan het kerkbestuur op het niet mogelijk is in de toekomst alleen op zaterdag te zingen, afwisselend dus met het dameskoor. Dit omdat de kinderen ook op zon- 8 *30 10.00 7*30 7*30 7.30 7.30 7*30 20*00 19*00 1 2 i PAROCHIEVERGADERING

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 2