X D I— |\J I J I—" Oirlo's Nieuwsblad' jrg 3 nr 43 l\l \lI I xV IRedactieadr Gertrudisstr0 1 tel 680 20 oktober 1972 Copies binnen voor a.s, woensd. 12 u Het Jongerenkoor kan gaan starten. Er hebben zich 25 leden aangemeld, 15 dames en 10 heren. De begeleiding van dit Jongerenkoor zal geleidelijk aan opge bouwd worden. We beginnen met hammondorgel en drums. De eerste repetitie van het koor is a.s. maandag 23 oktober. Aanvang 18.30 uur. We beginnen de eerste repetitie een kwartier eerder om jullie het nodige uit te leggen. De verdere repetities zijn altijd op maandagavond van 18.45 - 19.45 uur DUS LEDEN v/AN HET JONGERENKOOR s A.S. MAANDAGAVOND OM HALF ZEVEN ALLEMAAL PRESENT IN HET GEMEENSCHAPSHUIS (BOVEN). Verder heeft de collecte afgelopen weekend opgebracht f380,-. Als vaste bijdrage voor de kerk gaat er van af f250,-, zodat het Jongerenkoor f130,- krijgt. Dit geld wordt besteed voor de aankoop van partituren, teks ten enz. De werkgroep GEVAARLIJK SPEL Van verontruste Oirlose mensen ontvingen wij het bericht dat er kinderen zijn, die nabij het viaduct bij W. Swinkels (Oir- losedijk) het ver keer hinderen. Automobilisten worden ge dwongen krachtig te remmen en zelfs wordt er met stenen naar passerende auto's gegooid. Wij menen, dat de wegen geen speelterrein mogen zijn en ver zoeken eenieder - en in het bijzonder de ouders - er op toe te zien, dat zulks ook niet gebeurt. Personeel Basisschool DENK A.U.B. AAN HET INZENDEN VAN DE SCHLAGERS VOOR DE ZITTINGSAVOND 1973. INZENDEN VUÖR 1 DECEMBER BIJ A. NEL ISSEN HOOFDSTRAAT 26 0IRL0 J_o n g ere n koor

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1