6 oktober 1972 Oirlo's Nieuwsblad jrg 3 nr 41 RedactieadrGertrudisstr.1 tel. 680 Copies binnen voor a.s. woensd. 12 u OUDERAVONDEN BASISSCHOOL De jaarlijkse ouderavonden voor de klassen 1 t/m 5 (een ge sprek met de klasseleerkracht) zijn vastgesteld op dinsdag 7 en donderdag 9 november a.s. liJij verzoeken U deze data te noteren en vragen U tevens aan ons kenbaar (liefst schriftelijk) te maken, indien U een van de twee dagen pertinent verhinderd bent. Bij het opstellen van het rooster kunnen we daar dan rekening mee houden. De ouderavonden voor de 6e klas zullen gepland worden eind januari - begin februari^ hierover ontvangt U nog nader be richt. TESTEN Dezer dagen ontvangen de ouders van de zesdeklassers bericht, i.v.m. het testen van .de leerlingen. Vermoedelijk zal de schriftelijke test worden afgenomen op donderdag 2 november. ALGEMENE OUDERAVOND Het ligt in de bedoeling om in de maand januari een algemene ouderavond te organiseren. Dit lijkt enigszins laat, maar er is dan tevens een mogelijkheid om het nieuwe schoolbestuur aan U voor te stellen. Het streven is nl. dot zij op 1 janu ari 1972 de taak van het huidige bestuur gaan overnemen. De nieuwe gang van zaken en eventueel ook plannen voor de toekomst kunnen zij dan aan U meedelen. Dij kunnen U inmiddels laten weten, dat het nieuwe bestuur - daartoe gemachtigd door het zittende bestuur - reeds ijverig met haar werk begonnen is. SPIQ-ZUEMMEN De kinderen gaan voortaan niet op woensdag maar op zeterdag zwemmen. De bus is ongeveer om 14.30 uur aan de Molenhoek en om 14.40 uur aan de kerk. Denk aan het busgeld a.u.b. Als er nog ouderen zijn, die graag zwemles willen halen, dan is de mogelijkheid nog open. Er is nog plaats voor 8 personen. Personeel Basisschool Oirlo 3. Philipsen MEIS3ESGILDE OIRLO Zaterdag 7 okt. om 2 uur bijeenkomst voor de Duveltjes. T KRENTJE

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1