22 september 1972 Oirlo's Nieuwsblad jrg 3 nr 39 Redaoti eadrGertrudisstr1 tel. 680 Copies binnen voer a.s. woensd, 12 u 7 BESTE TRIMMERS Komende week is het trimmen a.s. dinsdag om half negen. Wij willen U er nog eens op attent maken hoe belangrijk het voor U is, om 1 uur in de week (of meerdere) te ko men trimmen. Het trimmen is voor iedereen bestemd. Ook de jeugd'en (niet) ge huwden zijn we|kom. BEGIN ER DONG NEE, EN U BLIOFT FIT. Tot dinsdag op het kermis terrein. 1 Kwartje meebrengen s.v.p. De trimmers. BIBLIOTHEEK 0IRL0 De bibliotheek in Oirlo (gemeenschapshuis) is geopend op WOENSDAG van half twee tot half drie. VRIJDAG van vier uur tot vijf uur. Het is leerzaam, ontspannend en zeer goedkoop en daarom nuttig hiervan goed gebruik te maken. 1 MEDEDELINGEN FANFARE EN D RUNBAND Repetitie drumband als afgesproken Repetitie fanfare maandag a.s. om 8 uur in Cafe Linskens. Zaterdag 30 september om 8 uur i Concert te Well voor drum band en fanfare. MEI50E5GILDE Zondag 24 sept, is de orientatietochtdie de vorige week niet kon doorgaan. Tot zondag 10 uur bij het jeugdhuis. ONDERLINGE PAARDENVERZEKERING VEN RAY Anders dan gebruikelijk komen donderdag 28 sept. voormiddag de schatters bij U aan huis. De paarden moeten vanaf 9 uur bij huis zijn. De premie is per 1 okt. 1072 vastgesteld op 12 BESTUURSVERGADERING O.B.O. A.s. woensdag 27 sept. om 8 uur bestuursvergadering ten huize van onze penningmeesteresse, mej. Els van Rhee. I KREN i JE

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1