I-. ,/piiK |-p irOirlo's Nieuwsblad 3e jrg. nr. 38 I Kr\ r N v Jï Redactieadres: -Gertrudisstraat 1 ^"Telefoon 680 15 september 1972 Copies binnen voor woensdag a.s. 1- 5030 BEZOEKERS - GESLAAGDE JUBILEUMFEESTEN van FANFARE "ONS GENOEGEN" Onze fanfare en drumband "Ons Genoegen" kan terugzien op 6 voortreffelijk geslaagde jubileumdagen De professionele organisatorische aanpak door^het besti.ur van de vereniging samen met het jubileumcomité mag in Noord-Limburg uniek genoemd worden# Daartoe droeg zeker ook bij de voortreffelijk aangeklede, imnrèns grote feestzaal. Niets was nagelaten om het in prote getale opgekomen publiek goed te ontvangen en e bedienen. Dat het publiek dit op prijs stelde mag blijken uit de cijfershet totaal aantal bezoekers wordt geschat op ruim 5.000, 4-maal de gehele Oirlose bevolking. Biïna 300 mensen deden gratis dienst als personeel terwijl ongeveer 800 personen aan de diverse middagen en avonden meewerkten om het publiek te vermaken, waarvan ca. 70 beroepshalve e* de rest pro deu. OELDERSE .AWOND Gd vrijdag 1 september werden de feestelijkheden geopend met een druk bezochte receptie, tijdens welke juffrouw Riek van de pastorie aan voorzitter van der Heijden een pioednieuwe piston aanbood. Oirloraren en Oud-Oirlonaren vermaakten zich daarna met de Drie Donken Blaaskapel en de "Edeldonkjes" uit Den Dungen, terwijl Pierre Cnoops op voortreffelijke wijze inspeelde op het aanwezige publiek. Dhr Rongen gaf 15 leden het bondsinsigne voor 25/40 jaar PEELTQERNOÜI trouwe dienst. Zaterdag" 2 en zondag 3 september werd het Peeltoernooi gehouden in de feestzaal. De opening werd verricht door wethouder van Oers. Op beide avonden steeg het peil van het gebrachte naarmate de avord verstreek. Door dhr. Karei van Dijck, jury-lid werden de volgende waar deringen oeoevenzaterdag 2 september Fanfare St. Ban Tungelroy: GOED fanfai^ st. Bozef Someren- llH-ido# GULü r'antore Renantia Griendtsveer.: VOLDOENDE Koninklijke Harmoriio w».ie Sevenum: GOED allen 2e afdeling voor vervolg: zie eldert*.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1