Nog slechts één week scheidt ons van de aanvang van de fees telijkheden. A.s. vrijdag om half acht starten we met de Oirlose avond en zoals de vooruitzichten nu zijn, belooft deze avond meteén een klapstuk te worden. Nogmaals nodigen ,wij Oirlonaren en oud-Oirlonaren - ook al zou men geen officiële uitnodiging hebben ontvangen - van-" harte uitom op 1 september het feest mee te openen# De feestzaal ziet er nu al fantastischuit en velen zullen zich afvragen, hoe dat ooit mogelijk is geweest. De laatste hand moet nog gelegd worden# Maar dan hebben we een "juweel tje". Li mag gerust eens komen kijken, U zult beslist met ons enthousiast zijn. Het Peeltoernooi op 2 en 3 september is "volgeboekt" met 20 korpsen. Jammer is het, dat diverse gerenommeerde korpsen moesten worden afgewezen. St. Cecilia uit Horst-America zal op zaterdag als laatste korps optreden, terwijl Euterpe- Venray de zondag zal beslui ten Ook de belangstelling voor het tweede weekend - met name de Florida-show - neemt ook steeds toe. Voor de kindermiddag op 9 september worden liefst 450C kinderen uitgenodigd! als ze allemaal komen zitten we in de boot. Tenslotte het Blaaskapellenfestival en het Drumbandconcours zijn twee evenementen, die weinig reclame behoeven, omdat deze altijd veel publieke belangstelling trekken. De organisatie draait goed; de medewerking uit Oirlo -is ge weldig; alleen het weer hebben we niet in de. hand, daarvoor - kunnen we slechts "duimen". Een kleine voorraad programma-boekjes - met foto's, histo risch overzicht en talloze andere gegevens - is reeds klaarge komen en - verkrijgbaar bij het secretariaat (Boerenleenbank), olang de voorraad strekt (prijs F1,-X bk kunnen reeds plaatsbewijzen voor de diverse dagen be steld worden op hetzelfde adres. Dit betekent niet dat Uw plaats dan besproken is, want wie het eerst komt, die het eerst maalt. li/ij verwachten veel van de komende festiviteiten en ee hopen dat heel Girlo daarin zal bijdragen. Van harte welkom. Het bestuur JUBILEUMFEESTEN "ONS GENOEGEN" 4' i Z "O** - - 4.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 3