KERKDIENSTEN Zondag s Maandag Dinsdag Donderdag Woensdag Vrijdag Zaterdag MISDIENAARS Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 8.30 10.00 t 7.30 7.30 i 7.30 7.30 S 7.30 -.19.00 8.30 10.00 I 7.30 7.30 S 7.30 7.30 t 7.30 «19.00 St. Pastoor Geurts en ouders maandd. P. v. Rijswijck St. Martinus Voermans- Maria Minten leesmis leesmis- St. fam. v/.d. Ven-Peters leesmis hoogmis Martien Rongen en overl fam. Rongen-Strijbos P. Maas P.Linskens W.Nelissen - D. Gommans G.Jacobs - J.Peters Jos Nelissen - R.Direcks P.Drabbels - J. Schepers J.Kusters - J. Peters B. Jacobs - J. Nelissen H. Jacobs - P .v. Rhee - DEZE WEEK OPHALEN GEZINSBIJDRAGE DONATEURS-A KTIE S.V. DIS VOLGENDE WEEK De jaarlijkse donateurs-aktie voor SV DIS zal volgende week plaatsvinden. Dan zullen DIS-leden bij U aankloppen met hun kaarten voor F3,- en F6,- Hoewel deze aktie begin 1972 in januari plaatsvond, moeten we ü.in augustus doen. Het kernend seizoen wordt er gedraaid met II teams, d.w.z. ongeveer 140 actieve sportbeoefenaars. Dat hie veel oefenmateriaal voor nodig is spreekt voor zich. Dat er nog meer tijd voor de leiders in gaat zitten is naar buiten nooit zo goed te zien, maar het is een feit. DUS s 00K va OR U EEN DON ATEURS KA AF.T VAN SV DIS. DANK U SCH00LV0ETBAL p J.l. woensdag speelde het schoolelftal van Oirlo tegen Cas- tenray. Onze jongens wonnen met 4-1. Ruststand voor Oirlo zoals vroeger i0v.m. de andere verenigingen weer in 3-0 X DAT DE TOTO AL 3 WEKEN DRAAIT X DAT ER ZEER FRAAIE PRIJZEN ZIJN X DAT U DOOR DEELNAME DE SPORTVERENIGINGEN HELPT? X OAT U ZELFS UZELF ERMEE KL'NT HELPEN M WI5 U

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 2