i |p p p -p p- Oirlo's Nieusblad jrg 3 nr 35 Hnt I I J t Redactieadres J Gertrudiss traat 1 tel. 680 Copie binnen voér a.s. woensdag 12 uur. 25 augustus 1972 K HIER VOLGTEEN STER" - KZ RECLAME I Il iI WE ZITTEN ONZE EIGEN GEZONDHEID IN DE WEG. TE WEINIG BEWEGINGlI DE_IRIPnCLUB_DOEI_ER_yAI_AAN U!E STARTEN ONS NIEUWE SEIZOEN OP DONDERDAG 31 AUG. PRECIES HALF NEGEN. NIEUWE STARTPLAATS NAAST HET OUDE VOETBALVELD. (KERMISTERREIN IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOMKOSTEN 1 KWART0E NIEUWE LEDEN KRIJGEN BIJ BETALING VAN 1 GULDEN 3 KWARTJES TERUG KOMT U WEL OP TIJD! ,fHART"STIKKE GOED VDOR UW HART EN BLOEDVATEN. - DE TRIMMERS JA1 LA1 Hl» WELPENNIEUWS A.s. zaterdag beginnen we weer met een heel nieuw jaar. Tevens wordt er dan afscheid genomen van onze gidsen en hulpgids. We verwachten jullie dan weer om 2 ÜUR. De leidsters DANKBETUIGING Het is voor mij een gróte voldoening geweest temidden van fa milie; vrienden en bekenden uit Oirlo en van elders mijn 40- jarig priesterjubileum te hebben mcgen vieren. Aangezien t Krentje" de trouwe familie-bezoeker in Oirlo is, wil ook ik langs deze weg U allen hartelijk danken. Uw aanwezigheid en medeleven hebben het mij tot een onvergetelijke feestdag ge maakt. Daarom aan allen oprecht hartelijke dank. Pater J. Verstappen BESTE OUDERS Naar aanleiding van 1t bericht in "peel erf Maas" over het af halen van nieuwe SPIO-kaarten willen we U er op wijzen, dat deze a.s. zaterdag 26 aug. afgehaald moeten worden tussen 2 en 4 uur 's middags in Café Linskens, daar anders veronder steld wordt, dat U geen nieuwe kaarten wenst te nemen en deze dus anders niet meer kunt krijgen. Jac Philipsen v i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 1