Ingezonden stukken De redactie ontving het volgende schrijven "Geachte lezer, Ik moet U er op attenderen, dat de afkondiging van de te houden bejaardenvereniging geen fout of een vergissing is, maar berust op een typisch staaltje van Oirlose dorps politiek. H. Rongen Hoofdstraat 43." Mededelingen fanfare en drumband Repetitie fanfare: maandag 21 aug. 8 uur. Repetitie drumband: als afgesproken. De feestzaal voor de jubileumfeesten begint langzaam maar zeker vaste vormen aan te nemen. Medewerkers - leden en andere belangstellenden - kunnen bijna dagelijks terecht om een handje te helpeb. Intussen hebben ook al vele personen toegezegd tijdens de feestelijkheden te assiwteren en dat steunt ons tot grote tevredenheid. Niettemin is de personeelsbezetting nog niet rond. Uie alsnog een of meer dagen, wil komen helpen is van harte welkom. Maar voor een goede organisatie is het wenselijk dat U zich dan zo snel mogelijk meldt. U.kunt bellen naar de nrs 527, 641 of 573. U ontvangt dan ook tijdig nauwkeurige instructies, tijden e.d. Het bestuur

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1972 | | pagina 5